පිත්තල පයිප්ප සවි කිරීම්

 • OEM සේවා ලෝකඩ සහ පිත්තල පයිප්ප සවි කිරීම

  OEM සේවා ලෝකඩ සහ පිත්තල පයිප්ප සවි කිරීම

  මූලික තොරතුරු

  ගිනි හෝස් සවි කිරීමේ වර්ගය: හෝස් කප්ලිං

  හෝස් කප්ලිං වර්ගය: ඇඩප්ටරය

  ගිනි හෝස් දිග: 20m

  වැඩ පීඩනය: 1.6MPa

  විෂ්කම්භය: 80 මි.මී

  ලයිනිං: ලයිනිං සමඟ

  විවීම වර්ගය: සරල රෙදි විවීම

  හෝස් කප්ලිං ව්යුහය: ඉස්කුරුප්පු ඇණ

  වර්ණය: කහ

  අමතර තොරතුරු

  ප්රවාහනය: සාගරය, ගොඩබිම, වාතය